Czy znalazłeś interesujące Cię informacje na naszej stronie internetowej?

Tak - 70.8%
Nie - 29.2%

Odwiedziło nas:112682

 

 

Informacje o plikach Cookies.


6-latek w szkole? Kilka słów o reformie PDF Drukuj Email
DZIAŁ PSYCHOLOGICZNY

Założeniem wdrażanej w okresie trzech kolejnych lat (2009/10, 2010/11, 2011/12) jest zapewnienie lepszego dostępu najmłodszym dzieciom do edukacji. Przejście 6-latków, początkowo do „0” w szkołach, a potem do klas I, spowoduje udostępnienie aktualnie istniejących miejsc w przedszkolach dla dzieci 3, 4, 5-letnich.

Obecnie przedszkole ma obowiązek zapewnić miejsce w placówce każdemu zgłoszonemu przez rodziców 5-latkowi. We wrześniu 2009 i 2010 roku 5-latek ma prawo być przyjęty do oddziału „0” w szkole lub w przedszkolu. W roku 2011/12 5-latki zostaną objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci te za rok pójdą do klasy I.

W roku 2012 klasa I dla dzieci 6-letnich jest obowiązkowa. Do tego czasu przyjęcie dziecka do szkoły wymaga spełnienia pewnych warunków:

  1. co najmniej roczna edukacja w przedszkolu (w 5-latkach lub w grupie „0”);
  2. zgoda rodziców;
  3. decyzja dyrektora szkoły (w zależności od tego, czy szkołą spełnia określone w ustawie warunki); dyrektor podejmuje decyzję może poprosić o ocenę rozwoju dziecka przeprowadzoną w poradni;
  4. w przypadku, gdy dziecko nie chodziło wcześniej do przedszkola, opinia poradni jest niezbędna do podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły.

Nauczyciele przedszkola, do którego chodzi dziecko, powinni pomóc rodzicom ocenić gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. W tym celu prowadzona jest obserwacja dziecka oraz ocena jego kompetencji.

(O tym, co powinno charakteryzować dziecko, które osiągnęło dojrzałość szkolną można przeczytać w artykule „Dojrzałość szkolna warunkiem dobrego startu w szkole”).

W zakresie zmian w podstawie programowej dla przedszkoli i nauczania zintegrowanego w klasach I-III zaznaczyć warto:

- przedszkole kształtuje gotowość do podjęcia nauki pisania i czytania, która rozpoczyna się dopiero w klasie I;

- w przedszkolu należy zrezygnować z korzystania z elementów typowo szkolnych: podręczniki, zeszyty, prace domowe;

- w klasach I-III zaplanowane tempo nauki dostosowane jest do ucznia przeciętnie zdolnego;

- klasę I rozpoczyna okres adaptacji poprzedzający podjęcie właściwej nauki;

- klasy mają liczyć do 26 osób;

- sala ma mieć część edukacyjną i rekreacyjną oraz miejsce na pozostawienie części przyborów szkolnych;

- kształcenie zintegrowane oprócz nauki pisania i czytania, opanowania podstaw umiejętności arytmetycznych ma służyć zdobywaniu informacji i umiejętności ważnych w codziennym funkcjonowaniu. Program zakłada m.in. realizację zajęć z przyrody w naturalnym środowisku, obcowanie z dziełami sztuki na plastyce, czy zapoznawanie się z dorobkiem wielkich kompozytorów na muzyce.

Jeśli masz wątpliwości, czy twoje dziecko ma iść do grupy „0”, czy do klasy I zawsze możesz umówić sobie wizytę w poradni i poprosić o diagnozę jego rozwoju.

 

                                                                              psycholog - mgr Agata Pieniążek

 
Data: poniedziałek, 28 lipca 2014
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości