Terminy zajęć

TERMINY ZAJĘĆ W PORADNI

"Widzę, słyszę, czuję... WIEM!"

odbędą się w następujących dniach: 01.02, 15.02, 29.02, 14.03, 04.04.2016 o godz. 16.00

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Ida Wendel

"Sprawne rączki"

odbędą się w dniach: 25.02, 10.03, 24.03, 07.04.2016 o godz. 15.00

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Teresa Słowik

Zajęcia - integracja sensoryczna - w Przedszkolu Miejskim nr 56, ul. Jagiellońska

odbędą się w dniach: 25.01, 08.02, 22.02, 07.03, 21.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06.2016

w dwóch grupach: o godz 15.00 i o godz. 16.00

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Teresa Słowik

"Zabawa ruchem" odbywa się w każdy czwartek o godz. 16.30

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Teresa Słowik

 

Serdecznie zapraszamy!

Zmiany w systemie oświaty

Drodzy Rodzice, przed nami kolejne zmiany w systemie oświaty. Rodzice dzieci  sześcioletnich i siedmioletnich znowu będą musieli uważnie zapoznać się z tym, kiedy ich dzieci mogą/muszą rozpocząć naukę w szkole. Część zmian dotyczy także dzieci, które rozpoczęły naukę jako sześciolatki w roku 2014 i 2015, a więc obecnych pierwszo- i drugoklasistów.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i informacje zawarte w Ustawie z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

 • od września 2016 roku ponownie możliwość skorzystania z edukacji przedszkolnej będą miały dzieci w wieku od 3 lat (jeśli kończą 3 lata w roku kalendarzowym, w którym zaczynają przedszkole) do 7 lat;
 • rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie;
 • dzieci od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Gminy powinny im zapewnić taką możliwość i odpowiednie warunki;
 • gminy mają obowiązek zapewnić dzieciom niepełnosprawnym dojazd do przedszkola lub zwrot kosztów dojazdu dziecka poniesionych przez rodziców;
 • kształcenie specjalne w przedszkolu może być realizowane do zakończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

OBOWIĄZEK SZKOLNY:

 • obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
 • na wniosek rodzica dziecko może rozpocząć naukę w wieku 6 lat, jeśli wcześniej realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub jeśli posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki (gdy nie uczęszczało do przedszkola);
 • dzieci objęte w przedszkolu kształceniem specjalnym mogą mieć odroczone rozpoczęcie obowiązku szkolnego do ukończenia 9 lat. Rodzic zwraca się do dyrektora szkoły podstawowej w swoim rejonie z wnioskiem o odroczenie, dostarcza orzeczenie i opinię poradni o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego nie później niż do 31 sierpnia.

UCZNIOWIE, KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ W WIEKU 6 LAT:

 • rodzice mogą złożyć wniosek do 31 marca 2016r. do dyrektora szkoły o kontynuowanie nauki w klasie I w roku szkolnym 2016/17;
 • dziecko nie podlega wtedy klasyfikacji rocznej, nie jest promowane w roku szkolnym 2015/16, nie otrzymuje świadectwa;
 • jeśli rodzice ucznia klasy I, który rozpoczął naukę w wieku 6 lat, złożą wniosek do dyrektora przedszkola i ten znajdzie miejsce do realizacji wychowania przedszkolnego, dziecko w roku szkolnym 2015/16 może być przeniesione ze szkoły do przedszkola. Jeśli nie ma miejsca w przedszkolu, kontynuuje naukę w szkole;
 • analogiczna sytuacja dotyczy dzieci urodzone w I połowie 2008r. uczęszczające w roku szkolnym 2015/16 do klasy II. Na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 dzieci mogą w kolejnym roku szkolnym kontynuować naukę w klasie II, nie podlegają klasyfikacji, promocji, nie otrzymują świadectwa.

Opracowała Agata Pieniążek

Trening twórczego myślenia

Zapraszamy na Trening Twórczego Myślenia!

Trening Twórczego Myślenia to zajęcia dla młodzieży rozwijające wyobraźnię i pomysłowość. Poprzez różnorodne formy aktywności: ćwiczenia ruchowe, dyskusje, gry, odgrywanie ról, formy plastyczne itp. uczestnicy będą odkrywać własne możliwości twórcze, kształtować nawyk szukania wielu rozwiązań, nabierać odwagi we wprowadzaniu rozwiązań nietypowych oraz rozwijać umiejętność współpracy.

Terminy spotkań:

15.02.2016 r., godz. 1000 - 1200

17.02.2016 r., godz. 1200 - 1400

22.02.2016 r., godz. 1000 - 1200

24.02.2016 r., godz. 1200 - 1400

Prowadzący: mgr Sylwia Jagieła, mgr Anna Bimczok

Zajęcia dedykowane są dla: uczniowie klas 4-6 SP, uczniowie gimnazjum

Informacje i zapisy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114

tel. (32)266-14-71

Serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabranie dobrego humoru.

Materiały z konferencji - Lęk i depresja we współczesnej szkole

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

Materiały z konferencji - Lęk i depresja we współczesnej szkole

Grupa wsparcia dla rodziców

Pragniemy poinformować, że od października realizowane są spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Grupa jest prowadzona z elementami warsztatowymi. Kolejne spotkanie jest zaplanowane na 19 października na 16.30. Grupa ma charakter zamknięty - osoby, które się zdecydują prosimy, by były obecne do końca cyklu spotkań, kolejne osoby, w trakcie trwania cyklu, nie będą przyjmowane. Cykl obejmuje 7 spotkań, które będą realizowane co dwa tygodnie w poniedziałki (szczegółowy harmonogram osoby zainteresowane otrzymają na spotkaniu w poradni) od godz. 16.30. Czas trwania grupy - 1,5 h.

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies