Konferencja „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”

W dniach 19-20 maja KOWEZiU zorganizował w Warszawie konferencję "Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego", w której swój udział miała nasza Pani dyrektor Jolanta Łebek. Jako koordynator, prezentowała dobrze funkcjonujący w Sosnowcu system doradztwa zawodowego, który działa w oparciu o zatrudnienie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wykwalifikowanych doradców zawodowych.

Aby dowiedzieć się, co jeszcze działo się w ramach Konferencji, zapraszamy na stronę http://www.edukator.koweziu.edu.pl/konferencja-zewnetrzne-wsparcie-szkol-realizacji-doradztwa-edukacyjno-zawodowego/

Wybierz dobrze gimnazjalisto!

Na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) pojawiły się informacje specjalnie dla gimnazjalistów. Szeroki zakres informacji na temat zawodów proponowanych w technikach oraz szkołach zawodowych.

Na stronie można m.in. znaleźć:

- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,

- filmy o zawodach,

- artykuły pomocne w określeniu dalszej ścieżki kariery zawodowej,

- e-gazetki o zawodach

     i wiele, wiele innych ...

Aby bezpośrednio przejść do strony kliknij  ----> T U T A J

                  Polecamy i zapraszamy!

Nowe terminy zajęć "Widzę, słyszę, czuję... WIEM!"

Nowe terminy zajęć pt.:  "Widzę, słyszę, czuję... WIEM!"

30.05.2016r., 13.06.2016r. godz. 16.00

 

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Ida Wendel

Serdecznie zapraszamy!

Terminy zajęć

TERMINY ZAJĘĆ W PORADNI

"Sprawne rączki"

odbędą się w dniach: 25.02, 10.03, 24.03, 07.04.2016 o godz. 15.00

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Teresa Słowik

Zajęcia - integracja sensoryczna - w Przedszkolu Miejskim nr 56, ul. Jagiellońska

odbędą się w dniach: 25.01, 08.02, 22.02, 07.03, 21.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06.2016

w dwóch grupach: o godz 15.00 i o godz. 16.00

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Teresa Słowik

"Zabawa ruchem" odbywa się w każdy czwartek o godz. 16.30

osoby prowadzące: mgr Joanna Śliwińska-Kocięcka i mgr Teresa Słowik

 

Serdecznie zapraszamy!

Zmiany w systemie oświaty

Drodzy Rodzice, przed nami kolejne zmiany w systemie oświaty. Rodzice dzieci  sześcioletnich i siedmioletnich znowu będą musieli uważnie zapoznać się z tym, kiedy ich dzieci mogą/muszą rozpocząć naukę w szkole. Część zmian dotyczy także dzieci, które rozpoczęły naukę jako sześciolatki w roku 2014 i 2015, a więc obecnych pierwszo- i drugoklasistów.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i informacje zawarte w Ustawie z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

 • od września 2016 roku ponownie możliwość skorzystania z edukacji przedszkolnej będą miały dzieci w wieku od 3 lat (jeśli kończą 3 lata w roku kalendarzowym, w którym zaczynają przedszkole) do 7 lat;
 • rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie;
 • dzieci od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Gminy powinny im zapewnić taką możliwość i odpowiednie warunki;
 • gminy mają obowiązek zapewnić dzieciom niepełnosprawnym dojazd do przedszkola lub zwrot kosztów dojazdu dziecka poniesionych przez rodziców;
 • kształcenie specjalne w przedszkolu może być realizowane do zakończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

OBOWIĄZEK SZKOLNY:

 • obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
 • na wniosek rodzica dziecko może rozpocząć naukę w wieku 6 lat, jeśli wcześniej realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub jeśli posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki (gdy nie uczęszczało do przedszkola);
 • dzieci objęte w przedszkolu kształceniem specjalnym mogą mieć odroczone rozpoczęcie obowiązku szkolnego do ukończenia 9 lat. Rodzic zwraca się do dyrektora szkoły podstawowej w swoim rejonie z wnioskiem o odroczenie, dostarcza orzeczenie i opinię poradni o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego nie później niż do 31 sierpnia.

UCZNIOWIE, KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ W WIEKU 6 LAT:

 • rodzice mogą złożyć wniosek do 31 marca 2016r. do dyrektora szkoły o kontynuowanie nauki w klasie I w roku szkolnym 2016/17;
 • dziecko nie podlega wtedy klasyfikacji rocznej, nie jest promowane w roku szkolnym 2015/16, nie otrzymuje świadectwa;
 • jeśli rodzice ucznia klasy I, który rozpoczął naukę w wieku 6 lat, złożą wniosek do dyrektora przedszkola i ten znajdzie miejsce do realizacji wychowania przedszkolnego, dziecko w roku szkolnym 2015/16 może być przeniesione ze szkoły do przedszkola. Jeśli nie ma miejsca w przedszkolu, kontynuuje naukę w szkole;
 • analogiczna sytuacja dotyczy dzieci urodzone w I połowie 2008r. uczęszczające w roku szkolnym 2015/16 do klasy II. Na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 dzieci mogą w kolejnym roku szkolnym kontynuować naukę w klasie II, nie podlegają klasyfikacji, promocji, nie otrzymują świadectwa.

Opracowała Agata Pieniążek

Uwaga: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o plikach cookies